ἀλέω

ἀλέω
Grammatical information: v.
Meaning: `grind' (Od. κατ-).
Other forms: Aor. ἤλεσα, ep. ἄλεσσα, pf. ἀλήλεκα, -ε(σ)μαι.
Dialectal forms: Myc. uncertain ]artereu[.
Derivatives: ἀλέ-ατα `wheat-groats' (inscr. Miletos, VIa) from *ἀλέ-Ϝατα, with metrical lengthening ἀλείατα (Hom.), cf. Schulze Q. 226 and Hdn. 2, 472, 12, who explains ἄλειαρ from ἄλεαρ. Thematized in ἄλευρ-ον, mostly pl. ἄλευρα `flour' (Hdt.). - ἄλητον `flour' (Hp.) with η after ἄμητος or contr. from ἀλεατ-. ἀλήσιον πᾶν τὸ ἀληλεσμένον H., Lacon. ἀληhιον (with s \< t before i!). - ἄλημα n. `flour' (S.). - ὄνος ἀλέτης `grinder (upper millstone)' (Gortyn, X., cf. Schwyzer 499, Fraenkel Nom. ag. 2, 57f.). - ἀλετρίς `woman who grinds corn' (Hom.). - On ἀλετρίβανος m. `pestle' (Ar.) cf. Schwyzer 263, 438. - Lengthened vb. stem ἀλήθω (Hp.; Schwyzer 682). Unclear ἀλίνω = λεπτύνω (Phot. ex S.); cf. ἀλιν[ν]όν ἀμυδρόν H., s. Güntert IF 45, 345.
Origin: IE [Indo-European] [28] *h₂elh₁- `grind'
Etymology: ἀλέω is prob. an athematic present *ἀλε- \< *h₂elh₁-. - With *ἄλε-Ϝαρ cf. Arm. alewr `flour', *h₂leh₁-ur̥. The Arm. verb is aɫam. Further cognates in Indo-Iranian, e. g. MInd. (+ Hindi, Bengali) āṭā `flour', NPers. ārd `id.', Av. aša- (\< *arta-) `ground'. - The PIE root *melh₂-, same meaning, cf. μάλευρον.
Page in Frisk: 1,70-71

Greek-English etymological dictionary (Ελληνικά-Αγγλικά ετυμολογική λεξικό). . 2010.

Look at other dictionaries:

 • αλέω — ἀλέω (Α) σε χρήση μόνο το μέσο ἀλέομαι* …   Dictionary of Greek

 • ἀλέω — ἀλέομαι avoid aor ind mid 2nd sg (epic doric aeolic) ἀλέω grind pres subj act 1st sg (epic doric ionic aeolic) ἀλέω grind pres ind act 1st sg (epic doric ionic aeolic parad form) ἀ̱λέω , ἀλέω grind aor ind mid 2nd sg (epic doric aeolic) ἀλέω… …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀλεῶ — Ἀλεός masc gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλεῶ — ἀλεάζω to be warm fut ind act 1st sg (attic epic doric ionic aeolic) ἀλεός masc/fem/neut gen sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀλέω — Ἄλεος masc nom/voc/acc dual Ἄλεος masc gen sg (doric aeolic) Ἄλευς masc acc sg (epic ionic) Ἄλευς masc gen sg (epic ionic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • Ἀλέῳ — Ἄλεος masc dat sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀληλεσμένα — ἀλέω grind perf part mp neut nom/voc/acc pl ἀληλεσμένᾱ , ἀλέω grind perf part mp fem nom/voc/acc dual ἀληλεσμένᾱ , ἀλέω grind perf part mp fem nom/voc sg (doric aeolic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλέουσι — ἀλέω grind pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) ἀλέω grind pres ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀλέω grind aor subj act 3rd pl (epic) εἴλω shut in aor subj pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλέουσιν — ἀλέω grind pres part act masc/neut dat pl (epic doric ionic) ἀλέω grind pres ind act 3rd pl (epic doric ionic aeolic) ἀλέω grind aor subj act 3rd pl (epic) εἴλω shut in aor subj pass 3rd pl (epic) …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀλεσθέντα — ἀλέω grind aor part pass neut nom/voc/acc pl ἀλέω grind aor part pass masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

 • ἀληλεμένον — ἀλέω grind perf part mp masc acc sg ἀλέω grind perf part mp neut nom/voc/acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.